Klassenarbeiten/schriftliche Lernkontrollen
Stand: 08.06.2018
Klasse Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
5A Deu Rch   Bio Ktl
 
  Woche: 19
5B     Mathe OT    
5C     Erdkunde Lin    
5D   Mathe Sm      
6A Deutsch     Chemie Kohn    
6B          
6C          
6D Deu Bös   Rel Bre    
6E Mathe Smu        
7A Drogenpräv. 5./6.        
7B          
7C     Bio Lad    
7D          
7E   Erdkunde Deu Rch G,E Drogenpräv. 5./6.    
8A          
8B     Erdkunde Th    
8C     Religion Pu    
8D          
8E          
8Z   Englisch ET Erdkunde    
9A FRZ/GuS Is        
9B FRZ/GuS Is   Biologie    
9C FRZ/GuS Is Drogenpräv. 7./8. Mathe Bä Ch Sm/ Abgabe Praktikumsbericht    
9D FRZ/GuS Is   Mathe Ktl    
9Z          
10A   Abschluss ENG      
10B Mathe OT Abschluss ENG      
10C   Abschluss ENG      
10D   Abschluss ENG      
10Z