Klassenarbeiten/schriftliche Lernkontrollen
Stand: 08.06.2018
Klasse Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
5A
 
  Mathe  Deutsch   Woche: 21
5B          
5C          
5D          
6A     Französisch STL   ENGLISCH
6B          
6C     Französisch STL   Biologie
6D     Frz Scl   Mathe Bre
6E     Frz Scl    
7A     HW Is    
7B       Erdkunde Zg Religion Pu
7C         Physik Kohn
7D          
7E          
8A          
8B       Biologie Englisch Sd
8C     Te Ambs 23.5.18    
8D     Mathe Ot 1./2. Politik Smu  Englisch Lüc
8E         Erdkunde Bä
8Z         Rel Voss
9A       WN/ Religion  Politik Sr
9B     FN Haus Osnabrück Englisch Lüc Werte und Normen  
9C     FN Haus Osnabrück  Werte und Normen Politik Sr
9D       Werte und Normen  
9Z       Werteund Reli  
10A       GSW  
10B          
10C          
10D          
10Z         De Kir