Klassenarbeiten/schriftliche Lernkontrollen
Stand: 07.12.2018
Klasse Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
5A     Ges Bös     Woche: 51
5B          
5C   Mathe Gls   Englisch Gau  
5D          
5E Mathe Kos   Deu Mey    
6A          
6B     Mathe OT    
6C     Mathe G/E Lin    
6D   Erdkunde STL      
7A Deutsch Z Th Mathe Ad      
7B Deutsch Z Th   HW Bie    
7C Deutsch Z Th Ge Sr      
7D Deutsch Z Th Mathe Bre      
7E Deutsch Z Th        
8A          
8B   Pol Zg      
8C E Lad   Physik Kohn GE/PO (Ha)  
8D   DE NRD Politik Alp    
8E Geschichte Deu Mappe      
9A       (Mathe Bu)  
9B   AUSFLUG Englisch 3 Sd   Deutsch Th
9C     Englisch OHE Mathe Pa  
9D Politik Kir        
9E Politik   Mathe Bä    
9Z   (Mathe Bu)   Wirtschaft  
10A Frz Vo   Bio Lad Mathe Bu  
10B Frz Vo     Mathe Kos  
10C Frz Vo     Mathe Bä  
10D Frz Vo Mathe Ktl AUSFLUG Che Leh  
10Z Deutschtest Fremdwörter Sd Bio Pa   Geschichte (Har)